داده‌های نظرسنجی GWI که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ انجام شد نشان‌دهنده افزایش ۳۷.۸ درصدی ضریب نفوذ رمزارزها نسبت به یک سال گذشته است و بیشتر از ۱۰ درصد از کاربران اینترنت که در سن کار هستند دارایی رمزارزی دارند. با نگاهی به کشورهای مختلف واضح است که رمزارزها در اقتصادهای در حال توسعه محبوبیت بیشتری دارند.

یکی از کشورهایی که در بین آمار این گزارش به طور قابل توجهی ضریب نفوذی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد، تایلند است. بر اساس داده‌های این گزارش، در بین کاربران تایلندی از هر ۱۰ نفر بیش از دو نفر (۲۰.۱ درصد) دارایی رمزارزی دارند.

تایلند (۲۰.۱ درصد)، نیجریه (۱۹.۴ درصد)، فیلیپین (۱۹.۴ درصد)، آفریقای جنوبی (۱۹.۴ درصد) و ترکیه (۱۸.۶ درصد) پنج کشور برتر با بالاترین نرخ پذیرش رمزارز هستند.

حضور کشور ترکیه با رتبه پنجم در این آمار، قابل توجه است. مالکیت رمزارزها در بین کاربران این کشور در بازه یک‌ساله تقریبا دو برابر شده است. یکی از دلایل اصلی رشد ضریب نفوذ رمزارزها در ترکیه را می‌توان پایین آمدن شدید قیمت لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا دانست.

از دیگر نتایج این گزارش می‌توان به مالکیت بیشتر مردان نسبت به زنان اشاره کرد. همچنین در میان افراد مسن‌تر، پدیده رمزارزها محبوبیت چندانی ندارد و از هر ۲۰ کاربر ۵۵ تا ۶۴ ساله، کمتر از یک نفر دارایی رمزارزی دارد. در رنج سنی ۲۵ تا ۳۴ سال که بیشترین تمرکز جمعیتی وجود دارد، مردان سهم ۱۵.۵ درصدی و زنان سهم ۹.۵ درصدی دارند.