دسترسی به ابررایانه‌ها برای کارهای علمی و تحقیقاتی سخت است و برخی اوقات، یک تیم دانشگاهی باید ماه‌ها انتظار بکشد تا مجوز دسترسی به یک ابررایانه را بگیرد. به همین دلیل، شبیه‌سازی ابررایانه‌ها در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، امری رایج است. حالا، دانشگاه هاروارد موفق شده است روی بستر گوگل کلاود و بدون نیاز به هیچ سخت‌افزار فیزیکی، یک ابررایانه برای مطالعه روی بیماری قلبی شبیه‌سازی و استفاده کند. این دانشمندان هاروارد توانستند در GCP با طراحی و ارتباط‌دهی هزاران ماشین مجازی به یکدیگر، پلتفرم برای تکرار یک آزمایش طراحی کنند. این گروه از منابع ابری توزیع شده برای طراحی و شبیه‌سازی این ابررایانه استفاده کردند که ۸۰ درصد کارایی یک ابررایانه واقعی را داشت. آن‌ها اعتقاد دارند فناوری‌ها و راهکارهای محاسباتی با کارایی بالای Google Cloud، برای ساده‌سازی و مقیاس‌پذیری بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین حجم‌های کاری ساخته شدند و به محققان کمک می‌کند تا زمان کشف و تاثیرگذاری در پروژه‌ها را به طور چشم‌گیری کاهش دهند. این موفقیت نشان می‌دهد سایر محققان هم می‌توانند از رایانش ابری برای شبیه‌سازی ابررایانه‌ها و انجام آزمایش‌های پرتکرار و تمرین‌های محاسباتی سنگین استفاده کنند و دیگر وابسته به ابررایانه‌های فیزیکی نباشند.


 منبع: datacenterdynamics