نمایشگاه الکامپ که طی دو سال اخیر، بارها به تعویق افتاده و آخرین بار قرار بود اواخر بهمن ماه امسال برگزار شود؛ باز هم با اوج‌گیری سویه امیکرون و قرمز شدن وضعیت استان تهران و با توجه به محدودیت‌های مقرراتی موجود به زمان دیگری موکول شد. از چندین ماه پیش، برخی از شرکت‌ها نسبت به زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۶ هشدار داده و پیش‌بینی کرده بودند که احتمالا در زمان موج ششم کرونا می‌افتد و حتی اگر این نمایشگاه برگزار شود؛ با استقبال زیادی روبرو نخواهد بود ولی مسئولین سازمان نصر تهران و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اصرار داشتند هر طور شده امسال یک نوبت نمایشگاه الکامپ را برگزار کنند و سال آینده، به روال هر سال، این نمایشگاه در اوایل تابستان برگزار گردد. گفتنی است شرکت‌های بسیار زیادی در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده و حتی برخی شرکت‌ها در مرحله غرفه‌سازی بودند که این نمایشگاه به تعویق افتاد و حالا با توجه به اطلاعیه سازمان نظام صنفی، در سال آینده برگزار می‌شود.