دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه‌بندی مرکزداده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فهرست اولین دریافت‌کننده‌های گواهی‌نامه ممیزان مرکزداده ایران را معرفی کرد. سرکار خانم «مینا حیدری میاندوآب» همکار ما در شرکت تیام‌شبکه نیز موفق شدند این گواهی‌نامه را دریافت و رسما به عنوان یکی از اولین ممیزان مرکزداده شناخته شوند.

این گواهی‌نامه براساس ممیزی مراکزداده مبتنی بر استاندارد ANSI/TIA 942-B-2017 صادر شده است و افراد پس از گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی و قبولی در آزمون‌های مربوطه، گواهی‌نامه ممیزان را دریافت کردند. چندین سال است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری و تفاهم سازمان فناوری اطلاعات ایران در صدد ایجاد و پیاده‌سازی نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده ایران است. فرایندها و اسناد مورد نیاز نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده در کمیته‌های تخصصی و با نظارت دبیرخانه نظام مستقر در سازمان نظام صنفی ایران در حال انجام است و اخیرا آزمون تخصصی احراز صلاحیت ممیزان این نظام نیز برگزار گردید که در نهایت 11 نفر شرایط احراز گواهی‌نامه ممیزی در کل کشور را داشتند.

ممیزی مراکزداده پروتکل‌های بازرسی و ارزیابی مراکزداده برای اطمینان از پیاده‌سازی استانداردها و الزامات تعیین شده در آن مرکزداده است و در نهایت به رتبه‌بندی یک مرکزداده براساس سطح کیفیت خدمات می‌شود. ممیزی مراکزداده یکی از اصول اولیه درجه‌بندی مراکزداده برای مشتریان است تا بدانند چه سطحی از خدمات، دسترس‌پذیری، اطمینان‌پذیری و پایداری را دریافت می‌کنند.

شرکت تیام‌شبکه از اولین روزهای شکل‌گیری کارگروه تدوین نظام ممیزی مراکزداده در ایران، با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همکاری کرده و چندین همکار این شرکت با عضویت در کمیته‌های تخصصی تلاش کردند به روند تدوین مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های لازم کمک کنند تا ایران پس از سال‌ها دارای یک نظام ممیزی مراکزداده استاندارد و مدون شود.