مشارکت در تدوین استاندارد «کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه  مشتری» را به عنوان وظیفه‌ای صنفی، در دستور کار خود قرار دهد. کابل‌کشی شبکه حرفه‌ای و استفاده از تجهیزات مناسب، رکن اصلی یک شبکه پرسرعت و پایدار است. در نتیجه بهتر است، این کار را به شرکتی بسپارید که هم دانش اجرای شبکه را داشته باشد و هم در تهیه و استفاده از بهترین تجهیزات شبکه در گستره محصولات شبکه بهترین انتخاب را برای شما مشتریان گرامی داشته باشد.