ایران طبق تحقیقات جدیدی از شرکت Cable انگلستان در رتبه ۱۵۴ جهان از نظر پهن‌باند قرار گرفته است. این داده‌ها بر اساس ۱.۳ میلیارد تست سرعت در طول ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ جمع‌آوری شده‌است. در این گزارش بدترین اینترنت پهن‌باند مربوط به افغانستان و بهترین آن مربوط به جزیره جرزی است که برای تمامی کاربران خود دسترسی به فیبر (FTTP) را فراهم کرده است.

به گزارش این تحقیقات نشان می‌دهد که ایران با میانگین سرعت ۱۳.۹۳ مگابیت برثانیه در این رتبه قرار گرفته. شرکت Cable می‌گوید این اطلاعات را با انجام ۲۷۷ هزار ۹۵۷ تست روی ۱۹۱ هزار و ۴۲۸ آی‌پی منحصر‌به‌فرد در ایران به دست آورده است. طبق این گزارش بدترین اینترنت‌های پهن‌باند جهان مربوط به منطقه خاور نزدیک و کشور افغانستان، یمن و سوریه هستند. این سه کشور به ترتیب با میانگین سرعت ۱.۷۱، ۱.۷۹ و ۲.۳ مگابیت برثانیه در جایگاه ۲۲۰، ۲۱۹ و ۲۱۸ام از ۲۲۰ کشور بررسی شده قرار گرفته‌اند.

بهترین میانگین سرعت پهن‌باند مربوط به جزیره جرزی، جزئی از قلمرو بریتانیا، است که امکان دسترسی به فیبر (FTTP) را برای تمامی کاربران خود فراهم کرده است. این قلمرو با میانگین سرعت ۲۶۴.۵۲ مگابیت برثانیه در جایگاه اول است و پس از آن هم به ترتیب لیختن‌اشتاین، ماکائو و ایسلند به ترتیب با میانگین سرعت ۲۴۶.۷۶، ۲۳۱.۴ و ۲۲۹.۳۵ در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند و پوشش بیش ۹۹ درصدی فیبر را برقرار کرده‌اند.

منبع: cable